Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
21
Hôm qua:
67
Tuần này:
138
Tháng này:
1224
Tất cả:
40300

TỔNG QUAN XÃ YÊN LẠC -HUYỆN NHƯ THANH

Ngày 09/10/2019 20:02:27

Yên Lạc là xã trung du miền núi thuộc Huyện như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa; cách trung tâm Huyện 20 km về phía Tây Nam. Xuất phát từ một đơn vị phát triển kinh tế thuần nông, thiên tai bão lụt, diễn biến phức tạp, tình hình xã hội, dịch bệnh gia súc gia cầm phát sinh, cơ sở vật chất hạ tầng còn yếu, thiếu, việc làm, đời sống một số bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, đã chi phối không nhỏ đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Vượt lên những khó khăn thách thức, cán bộ và nhân dân xã Yên Lạc đã chủ động, tập trung phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc xã nhà, đã ra sức, nỗ lực phấn đấu, thi đua yêu nước, nêu cao ý trí chủ động, tự lực tự cường với tinh thần quyết tâm cao độ, hòa chung cùng tiến trình, khí thế thi đua của toàn huyện,

72291196_544127419697374_7020802027374510080_n.jpg


Công sở xã yên lạc, Huyện Như Thanh, Thanh Hóa

Yên Lạc là xã thuộc vùng trung du miền núi nằm ở phía đông nam của huyện Như Thanh, cách trung tâm huyện 20 km.
Có vị trí tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc giáp với xã Yên Thọ huyện Như Thanh, và xã Thăng Long huyện Nông cống

- Phía Nam giáp với xã Công Bình huyện Nông Cống.

- Phía Đông giáp với xã Công Liêm và Công Chính huyện Nông Cống.

- Phía Tây giáp với xã Phúc Đường, huyện Như Thanh.

Diện tích tự nhiên toàn xã là 2.406,11 ha. Trong đó:

- Đất nông nghiệp 1.850,19 ha gồm; Đất sản xuất nông nghiệp là 801,75 ha, ( đất lúa là 172,13 ha diện tích cây hàng năm khác 373,55 ha, diện tích trồng cây lâu năm 256,07 ha); Đất lâm nghiệp là 1.036,93 ha, đất nuôi trồng thủy sản 11,51ha

- Đất phi nông nghiệp 428,25 ha.

- Đất chưa sử dụng; 127,67 ha

Xã có 1.268 hộ, dân số là 5.332 người, gồm 07 thôn. Đảng bộ có 170 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ (trong đó có 07 chi bộ nông thôn và 03 chi bộ trường học, 01 chi bộ Trạm y tế).

Với điểm xuất phát là một xã miền núi nghèo 135, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo. Thu nhập chính của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ… Song được sự quan tâm lãnh đạo - chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ - HĐND - UBND- UB MTTQ huyện Như Thanh cùng với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân xã Yên Lạc chương trình xây dựng nông thôn mới của xã nhà đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 33,3 triệu đồng/người/năm. Tổng sản lượng lương thực đạt 1.903 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 357 kg/người/năm. Năm 2012, xã đã thực hiện việc “ dồn điền, đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất. Có nhiều mô hình phát triển sản xuất được đưa vào áp dụng như mô hình mạ khay – máy cấy, máy gặt đập liên hợp; mô hình chăn nuôi trâu bò cái sinh sản, nuôi gà, nuôi lợn rừng...; mô hình trồng cây ăn quả như cây có múi; thanh long ruột đỏ ...Các mô hình đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, xóa bỏ dần các thói quen sản xuất lạc hậu.

Cơ cấu trong các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, xây dựng. Đời sống của nhân dân trong những năm gần đây đã được cải thiện rõ rệt, tăng hộ khá giàu; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,55%. Môi trường giáo dục được nâng cao, 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục, xã được công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, các hoạt động văn hóa văn nghệ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

9 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một chặng đường không phải là ngắn song cũng không phải quá dài, đến nay bộ mặt nông thôn xã nhà ngày một thêm khang trang, đổi mới toàn diện, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đã hoàn thành hồ sơ đề nghị Tỉnh thẩm định và công nhận xã nông thôn mới vào tháng 11 năm 2019. Đây là một trong những kết quả ghi nhận sự nổ lực phấn đấu, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới của nhân dân và cán bộ xã nhà trong những năm vừa qua.

Người viết: Trần Phương

72291196_544127419697374_7020802027374510080_n.jpg


Công sở xã yên lạc, Huyện Như Thanh, Thanh Hóa

Yên Lạc là xã thuộc vùng trung du miền núi nằm ở phía đông nam của huyện Như Thanh, cách trung tâm huyện 20 km.
Có vị trí tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc giáp với xã Yên Thọ huyện Như Thanh, và xã Thăng Long huyện Nông cống

- Phía Nam giáp với xã Công Bình huyện Nông Cống.

- Phía Đông giáp với xã Công Liêm và Công Chính huyện Nông Cống.

- Phía Tây giáp với xã Phúc Đường, huyện Như Thanh.

Diện tích tự nhiên toàn xã là 2.406,11 ha. Trong đó:

- Đất nông nghiệp 1.850,19 ha gồm; Đất sản xuất nông nghiệp là 801,75 ha, ( đất lúa là 172,13 ha diện tích cây hàng năm khác 373,55 ha, diện tích trồng cây lâu năm 256,07 ha); Đất lâm nghiệp là 1.036,93 ha, đất nuôi trồng thủy sản 11,51ha

- Đất phi nông nghiệp 428,25 ha.

- Đất chưa sử dụng; 127,67 ha

Xã có 1.268 hộ, dân số là 5.332 người, gồm 07 thôn. Đảng bộ có 170 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ (trong đó có 07 chi bộ nông thôn và 03 chi bộ trường học, 01 chi bộ Trạm y tế).

Với điểm xuất phát là một xã miền núi nghèo 135, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo. Thu nhập chính của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ… Song được sự quan tâm lãnh đạo - chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ - HĐND - UBND- UB MTTQ huyện Như Thanh cùng với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân xã Yên Lạc chương trình xây dựng nông thôn mới của xã nhà đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 33,3 triệu đồng/người/năm. Tổng sản lượng lương thực đạt 1.903 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 357 kg/người/năm. Năm 2012, xã đã thực hiện việc “ dồn điền, đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất. Có nhiều mô hình phát triển sản xuất được đưa vào áp dụng như mô hình mạ khay – máy cấy, máy gặt đập liên hợp; mô hình chăn nuôi trâu bò cái sinh sản, nuôi gà, nuôi lợn rừng...; mô hình trồng cây ăn quả như cây có múi; thanh long ruột đỏ ...Các mô hình đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, xóa bỏ dần các thói quen sản xuất lạc hậu.

Cơ cấu trong các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, xây dựng. Đời sống của nhân dân trong những năm gần đây đã được cải thiện rõ rệt, tăng hộ khá giàu; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,55%. Môi trường giáo dục được nâng cao, 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục, xã được công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, các hoạt động văn hóa văn nghệ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

9 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một chặng đường không phải là ngắn song cũng không phải quá dài, đến nay bộ mặt nông thôn xã nhà ngày một thêm khang trang, đổi mới toàn diện, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đã hoàn thành hồ sơ đề nghị Tỉnh thẩm định và công nhận xã nông thôn mới vào tháng 11 năm 2019. Đây là một trong những kết quả ghi nhận sự nổ lực phấn đấu, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới của nhân dân và cán bộ xã nhà trong những năm vừa qua.

Người viết: Trần Phương