Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
39
Hôm qua:
67
Tuần này:
156
Tháng này:
1242
Tất cả:
40318

DANH BẠ

Ngày 14/11/2017 12:42:02

DANH BẠ CƠ QUAN CHỨC NĂNG XÃ YÊN LẠC
STT
Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
1
Cao Văn Lương
Bí thư Đảng ủy
01677632313
2
Lê Đăng Xuân
Chủ tịch UBND
01657573345
3
Trần Thị Phương
Phó Chủ tịch UBND
0948303193
4
Cao Văn Nội
Phó Chủ tịch HĐND
0974917387
5
Trần Thanh Kiên
Phó Bí thư Đảng ủy
0978456018
6
Trần Thị Giang
Chủ tịch MTTQ
01249 192741
7
Đặng Ngọc yên
Công chức Chính sách XH
0373606447
8
Nguyễn Văn Tĩnh
Công chức Địa chính
01694831646
9
Trần Thị Hương Giang
Công chức Tư pháp
01688609597
10
Lê Thị Nhung
Công chức Văn phòng - TK
0945989206
11
Đặng Thị Hậu
Công chức Địa chính - NN
01686489708
12
Nguyễn Văn Thành
Công chức Kế toán - KH
0915456977
13
Cao Văn Thành
Công chức Văn hóa - XH
01669923758
14
Lê Ngọc Linh
Chủ tịch hội Nông dân
0915099703
15
Trương Thị Ngân
Chủ tịch Hội LHPN
01667520043
16
Bùi Kim Long
Trưởng Công an
0976423801
17
Cao Thị Hương
Bí thứ Đoàn Thanh niên
0972678753
18
Nguyễn Thị Thùy
Công chức Kế toán - NS
0941476826
19
Lê Đình Lịch
Chỉ huy trưởng BCHQS
0915401026
20
Quách văn Nga
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
01686706945
21
Bùi Đình Duẩn
Công chức Văn phòng - DT
01668436828

DANH BẠ CƠ QUAN CHỨC NĂNG XÃ YÊN LẠC
STT
Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
1
Cao Văn Lương
Bí thư Đảng ủy
01677632313
2
Lê Đăng Xuân
Chủ tịch UBND
01657573345
3
Trần Thị Phương
Phó Chủ tịch UBND
0948303193
4
Cao Văn Nội
Phó Chủ tịch HĐND
0974917387
5
Trần Thanh Kiên
Phó Bí thư Đảng ủy
0978456018
6
Trần Thị Giang
Chủ tịch MTTQ
01249 192741
7
Đặng Ngọc yên
Công chức Chính sách XH
0373606447
8
Nguyễn Văn Tĩnh
Công chức Địa chính
01694831646
9
Trần Thị Hương Giang
Công chức Tư pháp
01688609597
10
Lê Thị Nhung
Công chức Văn phòng - TK
0945989206
11
Đặng Thị Hậu
Công chức Địa chính - NN
01686489708
12
Nguyễn Văn Thành
Công chức Kế toán - KH
0915456977
13
Cao Văn Thành
Công chức Văn hóa - XH
01669923758
14
Lê Ngọc Linh
Chủ tịch hội Nông dân
0915099703
15
Trương Thị Ngân
Chủ tịch Hội LHPN
01667520043
16
Bùi Kim Long
Trưởng Công an
0976423801
17
Cao Thị Hương
Bí thứ Đoàn Thanh niên
0972678753
18
Nguyễn Thị Thùy
Công chức Kế toán - NS
0941476826
19
Lê Đình Lịch
Chỉ huy trưởng BCHQS
0915401026
20
Quách văn Nga
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
01686706945
21
Bùi Đình Duẩn
Công chức Văn phòng - DT
01668436828